KMA Policy

KMA Policy

KMA-Policy

Affärsidé

Lindesbergs Bygg AB bygger med förtroende och värderingar för framtiden. Vi vill vara med och skapa hållbara samhällen.
Vi har en väl avvägd organisation med erfarenhet, nytänkande och kompetens. Företaget är främst verksamma i Mellansverige, projekten består av både nyproduktion och ombyggnation.
Vår viktigaste framgångsfaktor är engagerade medarbetare samt att vårda våra kundrelationer och efterlämna högsta kvalitet på utfört arbete.

Kvalietspolicy

– Lindesbergs byggs ska arbeta för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten samt uppfylla ställda krav. Vi ska arbeta professionellt, effektivt och engagerat så våra beställare känner sig trygga och nöjda när de anlitat oss. Arbetsplatserna ska vara ett föredöme i branschen gällande ordning och reda.

Miljöpolicy

– Lindesbergs bygg ska jobba aktivt med målsättningar inom miljö. Miljömålen ska vara en del i det årliga förbättringsarbetet och uppföljning ska ske för att säkerställa att lagar och krav efterlevs.

Arbetsmiljöpolicy

– Lindesbergs bygg ska vara en säker arbetsplats där vi dagligen jobbar för att förbättra arbetsmiljön. Verksamheten ska planeras och bedrivs på ett sätt som främjar en god och säker fysisk, psykisk och social arbetsmiljö i enlighet med ställda krav och lagar.

 

BKMA – Certifikat

BKMA är Byggföretagens branschanpassade verksamhetsledningssystem avseende kvalite, miljö och arbetsmiljö. Genom att vara certifierade säkerställer vi att våra medarbetare har en säker och trivsam arbetsplats, håller god kvalité i våra utföranden och samtidigt vara medvetna och arbeta för en minskad miljöpåverkan. Vi arbetar med systematiskt förbättringsarbete för att kunna leva upp till våra kunders krav på kvalité, miljö och arbetsmiljö.

Därför ska du anlita ett företag med BKMA  – Certifiering.

Hållbarhetsredovisning