Björkhagaskolan

Björkhagaskolan

Björkhagaskolan Lindesberg

Beskrivning av projektet:

Ombyggnad och tillbyggnad av Björkhagaskolan för att inrymma ytterligare 150 elever. Mottagningsköket utvidgas i befintlig byggnad och matsalen byggs till för att öka antalet matplatser.

Skolan förses med en helt ny byggnad i två plan med formen av en vinge. Denna byggnad länkas ihop med befintlig skola. Gymnastikbyggnaden byggs till med omklädningsrum och en ny gymnastiksal. Angöringen till skolan för buss, taxi och bilar byggs om så att den blir säker vid lämning och hämtning av elever. Utemiljön för eleverna rustas upp och fler aktivitetsområden skapas samt en multiarena.

Byggstart september 2017. Inflytt verksamhet augusti 2018.

Projektdetaljer

  • Plats: Lindesberg
  • Tidsram: 5 månader
  • Startdatum: Augusti 2017
  • Slutfördes: November 2017
  • Beställare: Falab
  • Projektsumma: 80MKR

Byggprocess

Slutfört

Videos från projektet

Relaterade projekt