Affärsidé

Affärsidé

Affärsidé

Lindesbergs Bygg AB bygger med förtroende och värderingar för framtiden. Vi vill vara med och skapa hållbara samhällen.

Vi har en väl avvägd organisation med erfarenhet, nytänkande och kompetens. Företaget är främst verksamma i mellansverige, projekten består av både nyproduktion och ombyggnation.

Vår viktigaste framgångsfaktor är engagerade medarbetare samt att vårda våra kundrelationer och efterlämna högsta kvalitet på utfört arbete.

Lindesbergs bygg:s Lokal på Stafettgatan 32 i Lindesberg.