Hilton Foods

Hilton Foods

Ombyggnation av livsmedelsfabrik

Beskrivning av projektet:

Byggnationen omfattar ombyggnation av befintlig lagerlokal till komplett livsmedelsfabrik. Vi har bla. tillskapat ny planlösning, golvförstärkningar, slussar, hygienzoner, kyl/frysrum, lager och omklädningsrum. Verksamheten är byggd som en modern automatieringsanläggning. Fastigheten har även uppdateras komplett med säkerhet, övervakning för in och uttransporter.

Byggstart Januari 2023. Inflytt för verksamheten Juni 2023

Projektdetaljer

  • Plats: Västerås
  • Tidsram: 6 månader
  • Startdatum: Januari 2023
  • Slutfördes: Juli 2023
  • Beställare: Hilton Food AB
  • Projektsumma: 100 milj

Slutfört

Relaterade projekt